Juko - obrazy i panelu z mchu

STĚNA S MECHEM – WARSZAWA